Varehotell med pakking og utsendelser

 • Klimakontrollert lager
 • Varemottak
 • Sjekk og administrasjon av Batch-/lotnummer, samt best før dato
 • Plukk, pakk og utsendelse
 • Vårt WMS kan integreres med de fleste nettbutikkløsninger
 • Masseutsendelser
 • Emballering
 • Printing
 • Konvoluttering
 • Frankering
 • Tollfritt lager


 

Hvorfor velge Granada


Variable kostnader - du betaler kun for det du bruker

Gode fraktavtaler med ledende transportører

Effektivt og moderne utstyr

Klimakontrollert lager
 

Ønsker du å vite mer om oss?