Hafslund

Granada har ansvaret for utsendelse av brev i forbindelse med planlagte strømutkoplinger i Hafslund nett forsyningsområde. Utsendelsen skjer dagelig, basert på automatisk genererte flettefiler fra Hafslund Driftssentral. Granada fører også statistikk over alle utsendelser, og sender månedlige rapporter på dette.  Hafslund Driftssentral er svært fornøyd med måten Granada håndterer dette for oss.