SpareBank1

SpareBank1 Forsikring har siden 2007 hatt et nært og positivt samarbeid med Granada AS.Når kunder hos oss ønsker å få gjennomført viktig skadeforebyggende elkontroll i bolig eller fritidsbolig, går bestillingen til Granada. Granada har ansvar for lagring av alle kontrollrapporter slik at vi kan følge opp når det er behov for fornyet kontroll. I perioden fra avtalen ble etablert er det kontrollert mange tusen boliger/fritidsboliger. I perioden har det bare vært positive tilbakemeldinger fra kontrollører, kontaktpersoner i selskapet og kunder over den jobben som Granada har utført. Vi gir med glede vår anbefaling av Granada AS.