Miljøfyrtårnsertifisert 2017

Granada er stolt over å ha blitt sertifisert som en Miljøfyrtårnbedrift.

Dette er Miljøfyrtårn

"Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper private og offentlige virksomheter med å ta miljøansvar. Gjennom et digitalt system får du konkrete verktøy som hjelper deg å tenke miljø i alle ledd og jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår du en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og du imøtekommer økende miljøkrav fra markedet."

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

Les mer om ordningen her
 

7 gode grunner til hvorfor vi valgte å bli en Miljøfyrtårnbedrift

  • Vi viser at vi tar miljøansvar ved å redusere våre klimagassutslipp
  • Ved å ha oppfylt miljøkrav og fått dokumentasjon på vårt miljøarbeid vil dette gi oss et konkurransefortrinn
  • Ved å vise at vi tar miljøansvar styrker vi vår merkevare
  • Sertifiseringen hjelper oss med å kutte kostnader ved å oppnå en mer effektiv og lønnsom drift
  • Gjennom et digitalt verktøy for miljøoppfølging forbedrer vi våre miljøprestasjoner samtidig som vi skaper lønnsomme resultater
  • Ved å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø vil vi kunne redusere sykefraværet vårt
  • Vi er med på å vise at fremtidens løsninger er bærekraftige