Godkjent Callcenter


"Ordningen Godkjent Callcenter er for virksomheter som ønsker å profesjonalisere Callcenter-bransjen og sørge for at Callcenterne følger de samme lovpålagte krav samt utøver god forretningsetikk og moral. Den ble etablert i 2009 for å styrke Callcenter-bransjen som helhet og sitt renommé samt legge det beste grunnlaget for bransjens sin fremtid. Godkjent Callcenter har som formål å bringe bransjen videre for å sikre varige verdier som godt forbrukervern, gode arbeidsplasser samt god kundebehandling og salgsarbeid.

Godkjenningsordningen er utviklet av Virke og NORDMA og er et kvalitetsstempel for de callcenterne som er godkjente samt en trygghet for kjøperne av Callcenter-tjenester, slik at de kan føle seg trygge på at deres kunder blir ivaretatt på best mulig måte i henhold til lovverk, etikk og moral."


Les mer om ordningen her.


 

Fordeler med å være et Godkjent Callcenter

  • Et bevis på virksomhetens seriøsitet og kvalitet
  • Konkurransefortrinn i bransjen - flere innkjøpere stiller krav til godkjenning
  • Øker yrkesstatus og medarbeidernes yrkesstolthet
  • Styrker bransjens helhet og renommé
  • Viser myndighetene at bransjen selv ønsker å vise seriøsitet og levere kvalitet
  • Styrker godkjenningen som et virkemiddel i dialog med myndighetene ved forslag til endringer, som påvirker bransjen